Mexiko: Létající umělci

Mexiko: Létající umělci

Při pohledu na čtveřici mužů, kteří se za podmanivých zvuků píšťalky a bubínku v soustředných kruzích blíží hlavou směrem k zemi, běhá přihlížejícím mráz po zádech. Odkud se vzali tito tajemní letci a v čem spočívá původ nebezpečné tradice přetrvávající dodnes?

Voladores, jak zní název odvážlivců ve španělštině, je skupinka pěti mužů (nebo čtveřice jako v našem případě), vedená hudebníkem sedícím v samotném středu vysoké konstrukce, který hudebně doprovází letce na jejich střemhlavé cestě dolů. Tato neobvyklá tradice v sobě ukrývá spoustu rituálních symbolů. Letci představují pět základních směrů, tedy čtyři světové strany a pátý směr vzhůru k nebesům.

Po úvodních obřadech vyleze pětice na dřevěnou plošinku na vršku vysokého sloupu, kde muzikant nadále vyhrává, zatímco se jeho kumpáni snaží přivázat k pasu lana namotaná okolo vršku sloupu. Na smluvené znamení se všichni pozadu spustí dolů, jakoby se po vzoru potápěčů chystali skočit do vody, hlavou směrem k zemi z plošinky, a plachtí okolo tyče, která se odmotáváním lan začne otáčet na druhou stranu. Vzrušující představení končí poté, co všichni voladores doplachtí na zem a ladnými pohyby dopadnou na nohy.

Letci se dohromady kolem sloupu otočí třináctkrát, což představuje 52 let trvající cyklus aztéckého kalendáře. Třebaže byl původní účel obřadu dávno zapomenut, jeho tradici se podařilo jako významnou součást předkolumbovské mexické společnosti udržet do současnosti částečně i proto, že si dobyvační Španělé původně mysleli, že se jedná o sport nikoli o rituál. Tak či tak, pozorovat plachtící muže, jak se bez jakéhokoli pořádného jištění řítí po hlavě dolů je výjimečný zážitek, na který se jen tak nezapomíná.

Publikováno: 30. 5. 2017 11:46 Nahlásit obsah