Peru: Výroba soli stále pěkně postaru

Peru: Výroba soli stále pěkně postaru

V jihoamerickém Peru se sůl dodnes těží tradiční metodou, kterou staří Inkové představili světu už někdy ve 14. století. Dodnes jsou prudké svahy hory Qaqawiñay poseté jezírky naplněnými slanou vodou, která v poledním slunci vypadají jako tisíce drobných zrcátek zářících do dáli.

Sůl se v solankách poblíž horské vesničky Maras (ve španělském originálu Salinas de Maras) získává již od dob Inků odpařováním velmi slané vody z mělkých jezírek, kterými je údolí řeky Urubamby doslova jako poseté drahokamy. Četné bazénky jsou napájeny podzemním potokem, který je složitým systémem kanálů rozváděn po celé oblasti salinas.

Voda se v nehlubokých terasách nechá několik dnů odpařovat, až nadejde vhodná chvíle pro sklizení slaného pokladu. Sůl získaná z jezírek má své typické narůžovělé až nahnědlé zbarvení, které způsobuje přítomnost minerálů, jako je vápník, hořčík, křemík a draslík, ve vodě pramenící v podzemí.

Geologové se domnívají, že potok zásobující Salinas de Maras vyvěrá z hlubokého ložiska halitu (soli kamenné), které se pod povrchem země utvořilo před 110 miliony lety. Má se za to, že centrální Peru bylo v této dávné době pod hladinou oceánu. Proces horotvorby, tzv. orogeneze, který vedl k vytvoření pásemných pohoří, nakonec vody oceánu uvěznil ve vnitrozemí, zbylá voda se odpařila a vytvořila mnohá ložiska kamenné soli, která jsou dnes vydatným zdrojem extrémně slaného potoka.

Solné terasy jsou doposud obdělávány jako za dob původních obyvatelů této v dávných dobách zlatem oplývající země. Celé rodiny místních obyvatel těží sůl ručně pouze několik měsíců v období sucha trvajícího od května do listopadu. Práce je to nesmírně namáhává, uvědomíme-li si, že se solanky nacházejí vysoko v horách v nadmořské výšce 3 380 m a že solné údolí čítá na 3 000 jezírek.  

Peruánským indiánům tedy není co závidět, snad jen doslova oslepující pohled, který coby návštěvníci tohoto unikátu přetrpíme s přivřenýma očima zpoza slunečních brýlí. Ani na chvíli si nedovolujeme od této překrásné šlehačkové scenérie odvrátit zrak.

Publikováno: 20. 7. 2017 14:55 Nahlásit obsah