Irsko: Zpátky v době bronzové

Irsko: Zpátky v době bronzové Zdroj: VH

Několik desítek kilometrů severně od Dublinu máme možnost cestovat proti proudu času do doby bronzové. Navštěvujeme totiž místo, které během 5 000 let své existence dokázalo překonat mnohé nástrahy nevlídného irského počasí a v takřka nezměněné podobě se dochovalo dodnes.

I přes radu knižního průvodce, který mám při cestách vždy u sebe, že nejlepší je vyrazit brzy ráno, pokud chceme stihnout prohlídku obou důležitých archeologických nalezišť, se do Brú na Bóinne (v překladu “palác na Bóinne”) dostáváme vlastní chybou zapříčiněnou leností až odpoledne a dozvídáme se, že obě naleziště si z časových důvodů prohlédnout nestihneme. 

Zdroj: VH

Rozhodujeme se tedy pro naleziště Knowth, které je dle pokladní návštěvnického centra působivější zejména díky na dobu neolitu velmi netradiční a údajně krásnou výzdobou. Na rozdíl od mnohem větší hrobky Newgrange však postrádá vstup a nahlédnutí do dlouhé centrální chodby, která se v útrobách mohyly nachází. K dispozici je autobus, který v pravidelných intervalech přiváží a odváží návštěvníky k hrobkám. My však volíme sportovnější variantu a k nalezišti Knowth vzdálenému asi 3 kilometry se vydáváme pěšky. 

Zdroj: VH

Zatímco mohyla v Newgrange je o dost mohutnější s průměrem 75 metrů, hmotností 200 000 tun a délkou výstavby celých 40 let, hrobka v Knowth je působivější zejména díky výzdobě v podobě vytesaných koleček, vlnovek a spirál, které se v hojném počtu nacházejí na 250 kamenech. Stavební materiál, který byl na zbudování obou mohyl použit, je bílý křemen, který kontrastuje s všudypřítomnou zelení malebné irské krajiny. 

Zdroj: VH

Mohyla Knowth je protnuta dvěma chodbami, které jsou dvakrát delší než tunel v hrobce Newgrange. Návštěvníkům zůstává nepřístupna a je možné si prohlédnout pouze jednu místnost hned u vstupu do mohyly, kde se nachází stálá expozice fotografií a nákresů. Pozoruhodné na celém místě je to, s jakou přesností dokázali lidé neolitu, tedy období mezi 4 až 3 tisíci lety před Kristem určit pohyby slunce. 

Zdroj: VH

Každý rok v době jarní a podzimní rovnodennosti protíná chodby paprsek vycházejícího či zapadajícího slunce. Celý jev trvající jen několik minut je velkou vzácností, neboť kvůli špatnému počasí, které ve dnech rovnodennosti panuje, neprobíhá až tak často. 

Zdroj: VH

Rovnodennost přibližují i neolitické dekorace na přední straně jednoho z balvanů. Další pečlivě vytesané zdobení představuje mapy, řeku Bóinne a pohřební mohyly. Hrobka je působivá také díky 18 menším mohylám rozesetým v její blízkosti, z nichž dvě byly zbudovány ještě před stavbou samotné hlavní hrobky. 

Zdroj: VH

Knowth v různých historických obdobích až do 16. století přitahoval různé osídlovatele, kteří se v útrobách tunelů hrobek snažili skrývat před nebezpečím, využívali je k útěku či ke skladování zásob. Projít jednou z takových chodeb mají návštěvníci příležitost i dnes a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že pohybovat se úzkými a nízkými tunely je umění vyžadující velký trénink. 

Zdroj: VH

Publikováno: 30. 8. 2017 11:36 Nahlásit obsah