Indie: V tajemných jeskyních Ellory

Indie: V tajemných jeskyních Ellory Zdroj: VH

Nedaleko Aurangabadu, nacházejícího se osm hodin jízdy vlakem od Bombaje, se nachází komplex buddhistických a hinduistických jeskyní, jejichž vznik se datuje do doby před 1600 lety. Dominantou celého areálu je impozantní chrám vytesaný z jednoho kusu kamene.

Naše motorikša se pomalu rozjíždí k jeskynním chrámům vzdáleným 29 km. Je úmorné vedro, teploty dosahují nad 40°C a my se vydáváme na objevnou výpravu do nejpopulárnější památky indického státu Maháráštra. Buddhistické, hinduistické a džinistické jeskyně zde byly vytesány do skalních stěn hory Čamadiri zvedající se příkře z okolních rovin. 

Zdroj: VH

Poměrně odlehlé místo bylo vystavěno mezi lety 600 a 1000 našeho letopočtu a tvoří je množství monumentálních jeskynních chrámů, kláštěrů a stúp. Důvodem pro vytesání komplikovaných staveb byla relativní blízkost frekventované karavanní stezky, která spojovala prosperující sever s přístavy na západě poloostrova. Jen díky výnosnému obchodu mohla být nákladná výstavba financována. 

Zdroj: VH

Rozsáhlé práce na hloubení jeskyní započaly v 6. století poté, co byly dokončeny jeskyně v Adžantě. Stavba komplexu započala v době, kdy se začalo upouštět od buddhismu a ke slovu se začalo hlásit další neméně populární indické náboženství - hinduismus. Potřetí dosáhlo místo velkého rozmach během 1. tisíciletí, kdy se místní panovníci přiklonili k džinismu. 

Zdroj: VH

Kamenné chrámy se do dnešních dnů dochovaly v překvapivě dobrém stavu, za což vděčí pevnému materiálu, do kterého byly vytesány, a poloze, která je uchránila před monzunovými přívaly. Nedokázaly však odolat muslimským nájezdům ze 13. století, kdy docházelo k systematickému ničení “pohanských model”. I když nejpůsobivější díla starých indických mistrů zůstala jako zázrakem neporušena, stopy muslimských obrazoborců nese Ellora dodnes. 

Zdroj: VH

Nazývat dominantu areálu, Kailásanáthův chrám, jeskyní by bylo barbarské. Jedná se o vrcholné dílo ellórského komplexu a když byl podobně jako ostatní chrámy vytesán do skály, na jeho konstrukci byla použita zcela jiná technika. Stavět se totiž nezačalo od spodu, ale naopak se shora a chrám byl hlouben směrem dolů. Než byl chrám vytesán do současné podoby, zabralo to místním stavitelům celou stovku let a na stavbu dohlížely celkem čtyři generace vládců, architektů a řemeslníků. 

Zdroj: VH

Jakmile vyšplháme po římse, která jako obranný val lemuje chrám, uděláme si podrobnější představu o omračujících rozměrech kamenného díla a jeho zdobnosti. Práce začaly kopáním tří hlubokých příkopů na vrcholu kopce, jako pracovní nástroje byly použity krumpáče a dřevěné kůly, které se nasáklé vodou zapustily do štěrbin. 

Zdroj: VH

Jak postupem času boptnaly, rozrušovaly tvrdou čedičovou skálu, až se začaly obrovské kamenné bloky odlamovat. Po otesání všech kamenných bloků se vrhli do práce královští kameníci, kteří chrám dokonale ozdobili komplikovanými motivy a dekoracemi, přičemž se nesměli zmýlit. Celkem bylo odlámáno na čtvrt milionu tun skály. 

Zdroj: VH

Chrám je pojednán jako replika posvátné hory Kailash v Tibetu, která je považována za sídlo Šivy a jeho ženy Párvatí. Je chápán jako božská osa mezi zemí a nebem. Podobně jako je posvátná hora pokrytá bělostným sněhem, byl i chrám v době své největší slávy ozdoben silnou vrtsvou bílé omítky, aby posvátný domov nejvýznamnějšího boha připomínal ještě více. Ta však po staletích opadala a odhalila mistrně opracovanou šedohnědou skálu ukrytou vespod. 

Zdroj: VH

Publikováno: 18. 12. 2017 09:55 Nahlásit obsah