Hoi An: Pohádka středního Vietnamu

Hoi An: Pohádka středního Vietnamu Zdroj: VH

Nenápadné středovietnamské městečko ve svém středu ukrývá řadu architektonických skvostů, na nichž je patrný čínský, japonský, vietnamský i evropský vliv. Jednoznačně nejznámější z nich je Japonský krytý most.

Jak vypadá legendami opředené místo, kde údajně došlo k symbolickému probodnutí srdce netvora, který sužoval vzdálenou Zemi vycházejícího slunce?

Zdroj: VH

Nejstarší budovy města, v jehož pulzujícím sdrci se kromě nejznámější pamětihodnosti nachází i množství chrámů, byly zbudovány již v 16. století. Během svého největšího rozkvětu se po dnes již ospale působícím kanálu řeky Thu Bon vinoucím se centrem jako pomyslný had proháněly obchodní lodě plně naložené nejrůznějším zbožím. Dnes jsou jejich připomínkou loďky, jejichž lodivodi nabízejí romantické projížďky po vodní ploše nebo prodávají drobné občerstvení. 

Zdroj: VH Zdroj: VH

Hoi An na první pohled upoutá především malebnými ulicemi se stovkami lampionů a typickými až dvě stě let starými domy, které kdysi sloužily jako honosná obydlí pro místní bohaté čínské obchodníky. Útroby domů jsou dodnes obývány jejich vzdálenými potomky, kteří v příjemně chladivých místnostech žijí mezi pozoruhodnými sbírkami starožitného nábytku a jiných památek tolik ceněných jejich předky. Domečky ozdobené látkovými či papírovými lucernami vyniknou zejména v noci, kdy se se zapadajícím sluncem rozzáří miliony tlumených světýlek. 

Zdroj: VH

Stejně jako se střechy domů nechávají pomalu a pokojně zarůst mechem a trávou rašící zpod ztrouchnivělých trámů, plyne i život místních obyvatel. Poklidně se procházejí po březích kanálu, připravují své restaurace na večerní příliv návštěvníků, berou míry zákazníkům svých šicích dílen či jen prostě tráví odpoledne vysedáváním u karetních her. 

Zdroj: VH

Historicky hrálo město důležitou roli v námořním obchodu celé jihovýchodní Asie. Japonští a čínští obchodníci směňovali hlavně hedvábí a brokát, slonovinu, vonné oleje, porcelán, léčivé byliny a další cenné produkty. Čilý obchod však probíhal i s Evropou. Nejžádanějšími komoditami byly zejména zbraně, látky, olovo a síra. Na konci 18. století se v kanálu hojně využívaném lodní dopravou navršily nánosy tak vysoko, že byl pro velké lodě takřka neprůjezdný. To se městu nakonec stalo osudným a na předchozí věhlas se mu ani navzdory stavbě železnice nepodařilo navázat. 

Zdroj: VH

Dominantou Hoi An je dřevěný Japonský krytý most, jehož věhlas naznačuje i umístění ve znaku města. Atrakce překvapí svými drobnými rozměry. Byl vystavěn v 16. století a do současnosti se dochoval v prakticky nezměněné podobě. Dle místní pověsti byl postaven v době, kdy Japonsko postihlo několik ničivých zeměstřesení za sebou. Přírodní katastrofy byly přičítány netvorovi, který ležel hlavou v Indii, ocasem v Japonsku a srdcem právě v Hoi An. Probodnout netvorovo srdce právě pilíři dřevěného mostu se jevilo jako nejlepší řešení, které mělo zabránit dalším pohromám. Vzhledem k četným otřesům, které Zemi vycházejícího slunce od té doby postihly, lze o účincích tohoto opatření oprávněně pochybovat.  

Zdroj: VH

Město je od roku 1999 se svými pagodami, chrámy, obecními a honosnými kupeckými domy zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Organizace dohlíží, aby zde nedošlo k mocnému rozvoji nesourodé výstavby, která je jinak tolik typická pro ostatní vietnamská města.  

Zdroj: VH

Publikováno: 25. 4. 2017 12:22 Nahlásit obsah
Témata: Svět

Chyba :(

Omlouváme se, ale někde se stala chyba. Prosím počkejte a zkuste stránku načíst znovu.