Top 10 míst v Budapešti, která navštívit

Top 10 míst v Budapešti, která navštívit Zdroj: Shutterstock.com

Budapešť, elegantní město mnoha tváří ležící na Dunaji láká k navštívení svou malebnou polohou, nádhernými stavbami různých architektonických slohů, velkým množstvím zeleně, lázněmi a neobvyklou atmosférou. Nynější hlavní město Maďarska s názvem Budapešť bylo osídleno již za doby římské.

Budský hrad

Hradní čtvrť s Budským hradem a dalšími památkami je z architektonického hlediska jednou z nejvýznamnějších oblastí Budapešti. Hradní vrch Budy je obklopen zbytky středověkých hradeb, na jihu kopce se nachází samotný hradní palác, na severu obytná čtvrť Buda.

Mezi neobarokním hradním palácem, ve kterém se nachází muzea, galerie a knihovna, a obytnými domy z období gotiky, baroka i klasicismu stojí za to navštívit zejména Matyášův chrám a novorománskou Rybářskou baštu, ze které je krásný výhled na Dunaj, Pešť, Óbudu i Budské hory. Pokud nechcete do kopce po svých, k hradnímu paláci vás může vyvézt Sikló, tedy pozemní lanovka, druhá nejstarší na světě.

Zdroj: Shutterstock.com

Citadela a Socha svobody

Na 130 m vysoké skále Gellért-hegy hned vedle hradního vrchu přímo nad břehem Dunaje se nachází z dálky viditelná Socha svobody, habsburská Citadela z 19. století a impozantní vily.

Hrad Vajdahunyad

Kromě hlavního Budského hradu se v Budapešti, konkrétně v části Pešť v Městském lesíku, nachází ještě jeden hrad, Vajdahunyad. Postaven byl v rámci soutěže na vystavení komplexu staveb, který by reprezentoval veškeré maďarské stavební slohy. Soutěž byla vypsána k příležitosti oslavy tisíciletého výročí osídlení území Maďary. Nejnápadnější stavbou hradu je Nebojsova věž, která je kopií věže hradu Vajdahunyad v Sedmihradsku. V Městském lesíku (Városliget) se dále nachází zoologická zahrada, umělé jezero v zimě sloužící k bruslení, lunapark, lázně Szécheneyi a Dopravní muzeum.

Zdroj: Shutterstock.com

Margaretin ostrov

Jedinečnou oblastí rekreace uprostřed velkoměsta je 2,5 km dlouhý a až 500 m široký Margaretin ostrov, na kterém se nachází lázeňské i sportovní bazény, běžecká dráha, hřiště, minizoo, promenády, zahrady, přírodní divadelní scéna i pozůstatky historicky významných staveb (kostelů a klášterů).

Parlament

Budapešťský parlament je jedním ze symbolů hlavního města Maďarska, zároveň také jednou z nejrozměrnějších památek (komplex je 268 m dlouhý a 118 m široký, má 691 místností a 27 bran). Parlament byl dostavěn na konci 19. století v novogotickém stylu ovlivněném orientem. Sídlí zde Národní shromáždění, Prezidiální a Ministerská rada.

Zdroj: Shutterstock.com

Aquincum

Na území dnešní Budapešti se v 1. až 5. století nacházelo hlavní město Panonie s názvem Aquincum. Dodnes si můžete prohlédnout pozůstatky amfiteátru pro římské vojáky, domů s vodovodními přípojkami a kanalizací, dlážděných ulic, baziliky, lázní, tržnice a požární zbrojnice. Užitkové předměty z této doby jsou umístěny v muzeu, které je součástí areálu Aquincum. Přímo v centru města se pak nachází pozůstatky bývalého vojenského tábora.

Dunajské korzo

Z turistického hlediska je nejhezčí a nejpřívětivější částí břehu Dunaje úsek mezi Řetězovým a Alžbětiným mostem. Do roku 1945 si zde dávala dostaveníčko místní aristokracie, nyní si zde můžete sednout na některou z laviček a kochat se výhledy na Dunaj, jeho mosty, citadelu, hradní kopec i Budské hory. Nejkrásnější pohled vám bude nabídnut v noci, kdy je vše kolem krásně nasvícené.

Řetězový most

Řetězový most, další ze symbolů Budapešti, byl dostavěn v roce 1849. Jedná se o závěsný most, řetězy vedou dvěma branami ve tvaru triumfálních oblouků. Na konci druhé světové války byl most německým vojskem vyhozen do vzduchu, poté byl opraven a znovu zprovozněn v roce 1949. Oba mostní řetězy jsou ve tmě osvětleny a tím přispívají ke krásné atmosféře nočního Dunaje.

Židovská čtvrť

V Budapešti žije největší židovská komunita v celé střední a východní Evropě. Nejvýznamnější památkou je zde synagoga na ulici Dohány, tzv. Velká synagoga, největší synagoga v celé Evropě, zároveň druhá největší na světě mimo území Izraele. Je postavená v byzantsko-maurském stylu a má 3 000 sedadel. V synagoze se nachází rozsáhlé židovské muzeum. V jejím okolí se nacházejí další synagogy, židovské školy a mnoho cenných klasicistních a secesních domů.

Lázně

Budapešť je také významným lázeňským městem, vyvěrá zde na povrch 120 pramenů. Největším lázeňským zařízením nejen celého Maďarska, ale i celé Evropy jsou lázně Széchenyi. Mezi další významné lázně patří například lázně Gellért, které fungují již od 13. století, dále pak turecké lázně Király či Rudas nebo Lukácsovy lázně se slabě radioaktivní vodou. Další prameny se nacházejí také na Margaretině ostrově.

Zdroj: Shutterstock.com

Autor:
Publikováno: 15. 9. 2017 16:42 Nahlásit obsah