Itálie: V pokladnici umění

Itálie: V pokladnici umění Zdroj: www.plavby.info

Na ploše okolo 44 hektarů se rozkládá miniaturní evropský stát, který se pyšní titulem nejmenšího a zároveň nejnavštěvovanějšího místa světa. Z dalekých končin se sem sjíždějí davy věřících i nadšenci do historie a umění.

Řeč je o Vatikánu, drobném státečku vymezeném v rámci italské metropole, jemuž vévodí chrám sv. Petra nacházející se na stejnojmenném náměstí s kolonádou. V těsné blízkosti impozantního kostela se nalézá další skvost, který si návštěvníci věčného města nemohou nechat ujít. Jedná se o Vatikánská muzea, jež ve svých útrobách ukrývají hodnotné sbírky umění pocházející z antického období. 

Zdroj: VH

A těmi také začínáme jednu prosluněnou letní neděli, během níž je venku k nevydržení. Vstupenky objednáváme  s kamarádkou online, abychom se vyhnuly dlouhým frontám, jejichž výskyt před největším muzejním komplexem světa rozhodně není výjimkou. Pokud se rozhodnete navštívit alespoň jedno z pověstných římských muzeí, pak by to měl být právě tento rozsáhlý komplex. Vatikánská muzea jsou po strop napěchovaná starožitnostmi. Ve srovnání s nimi se všechna ostatní římská muzea zdají fádní a obyčejná. 

Zdroj: VH

A samozřejmě platí, že snažit se vidět všechny exponáty během jedné návštěvy je zhola nemožné. Jednotlivá muzea se věnují tak rozličným tématům jako jsou antické sochařství, obrazy renesančních umělců, etruské pozůstatky, egyptské artefakty, úchvatný je rovněž nábytek paláce a jeho vybavení. Zkrátka každý návštěvník si zde může prohlédnout exponáty dle svého zájmu. 

Zdroj: VH

Protože my nijak speciálně vymezeni nejsme, vybrali jsme si tradiční okruh, který nás provede patrně tím nejdůležitějším, co Vatikánská muzea nabízejí. Prohlídku zakončíme v Rafaelových síních a konečně, skvostu renesančního umění, Sixtinské kapli. 

Zdroj: VH

Na návštěvu zdejšího muzejního komplexu se ročně vydají miliony lidí a nejinak tomu je i v tento den. Dlouhý štrůdl cizinců nás tlačí dopředu jednotlivými sály takovým způsobem, že si tak tak stihneme prohlédnout byť jen zlomek vystavených exponátů. I takhle vypadá daň za privilegium pyšnit se nejbohatší, nejpůsobivější a jednoznačně také nejvíce vyčerpávající sbírkou exponátů na světě. 

Zdroj: VH

Prohlídku začínáme na nádvoří. Odkud je výhled na upravené zahrady se sytě zelenými trávníky a na obrovskou mírně našedlou kupoli kostela sv. Petra, jež tvoří dominantu Vatikánu, ne-li celého Říma. Poté se vnoříme mezi stěny muzeí, abychom mohly obdivovat antické sochy, jejichž původ se datuje hluboko do doby před naším letopočtem. 

Zdroj: VH

Pečlivě následujeme směrovky, které nás postupně dovedou až k druhému nejvýznamnějšímu uměleckému dílu zdejšího komplexu, kterým jsou Rafaelovy síně. Soustava místností tvořila soukromé pokoje papeže Julia II., který hned po svém nastěhování pověřil Rafaela úkolem sály přepracovat. Umělec však nikdy nemohl své kompletní mistrovské dílo zhodnotit, protože zemřel ještě před jeho dokončením. Na některých síních se tedy podílel on sám, jiné dotvořili jeho žáci podle Rafaelových návrhů. 

Zdroj: VH

Při procházení se honosnými pokoji, ve kterých svůj život trávili papeži střídající se v čele církve, se vyplatí zvednout hlavu. To nejpůsobivější se totiž obvykle skrývá na vysokých stropech místností. Vyobrazené postavy byly vymalovány tak precizně, že zespoda působí dokonalým 3D dojmem a pozorovatel je na pochybách, zda jsou tváře postav jen namalované, či ze stropu a okolních zdí plasticky vystupují. 

Zdroj: VH

Na samotném konci prohlídky se nachází ona pomyslná třešnička na dortu v podobě nejslavnější Michelangelovy nástěnné malby na stropě a Poslední soud na stěně za oltářem, které jsou zároveň považovány za největší mistrovské dílo západního umění a největší malbu, jakou kdy navrhl a provedl jediný člověk. 

Zdroj: VH

Není divu, že malby úctyhodných rozměrů malovaných do ještě vlhké omítky denně navštíví na 15 000 lidí. V kapli je zakázáno naprosto vše, od fotografování přes obnažená ramena a kolena po mluvení a jiné verbální projevy. Všechny zákazy jsou ale s obrovským přílivem zahraničních návštěvníků dennodenně porušovány. 

Zdroj: VH

Strop Sixtinské kaple se honosí hned několika slavnými malbami, z nichž jednoznačně nejpopulárnější je Stvoření Adama, kde Bůh oživuje Adama dotykem prstu. Jednotlivé kazety stropu pak zachycují všechny biblické motivy od Stvoření světa až po Noemovu opilost. 

Zdroj: cs.wikipedia.org

Za absolutní skvost síní platí obrovská malba, na níž Michelangelo pracoval celých dvacet let. Je jí Poslední soud, který, zjednodušeně řečeno, zachycuje poslední den existence, během něhož ožívají mrtví a všichni společně se živými jsou předvedeni před Boha, aby byli rozděleni na ty, kteří půjdou do věčného Ráje a na ty, co skončí v pekle. Uprostřed reje stojí Kristus, který posílá zatracence do podzemí. 

Zdroj: www.plavby.info

Oslněni krásou vzniklou na konci 15. století zakončujeme vyčerpávající pochod muzejním komplexem procházkou kolem řeky, která nás dovede k Andělskému hradu, jež se na jednom z jejích břehů vypíná. Hrad, jež byl původně postaven za císaře Hadriána jako mauzoleum a postupně přeměněn na pevnost, posloužil papežům jako dokonalé místo pro vybudování průchodu do Vatikánu, který využívali v dobách obléhání nebo invaze, a mohli se tak bez povšimnutí snadno uchýlit do úkrytu. 

Zdroj: VH

Přes most Ponte Sant’Angelo lemovaný sochami vytvořenými podle návrhů Berniniho procházíme na druhý břeh Tibery, abychom si v podvečerním slunci mohli vychutnat dokonalou atmosféru místních uliček, znovu se zakousnout do křupavé pizzy a večer zakončit posezením na schodech jedné z četných fontán s vyhlídkou na antickou pamětihodnost v centru věčného města. 

Zdroj: VH

Publikováno: 2. 4. 2018 09:00 Nahlásit obsah