Velíz: Tajemná hora plná pohanských démonů

Velíz: Tajemná hora plná pohanských démonů Zdroj: www.meettheslavs.com

Hora Velíz se tyčí nedaleko Berouna, a přestože je Křivoklátsko protkáno spoustou kopců, upoutá vaši pozornost již z dálky. Je místem opředeným spoustou legend, ale i svědkem mnoha dramatických dějů. Hora Velíz má mezi tajuplnými místy zcela výjimečné postavení.

Záhadné místo si oblíbili už Keltové. Keltské Stradonice jsou jen pár kilometrů odsud. Největší důležitost mělo místo pro pohany. Ti ho zasvětili bohu, ze kterého měli snad největší strach. Na počest boha Velese musela hořet ve dne v noci hranice a když náhodou strážci ohne uhasla, tak ho hodili do ohně a musel nastoupit další. Veles byl bůh stád, ale i ochránce majetku a také strážce říše mrtvých.

Bůh Veles patřil mezi nejkrutější bohy a staří Slované mu pravidelně přinášeli oběti. Někde na Velízu bylo i obětiště. Kruté události se Velízu nevyhýbají ani později. Právě na Velízu stál lovecký dvorec, kam mocný rod Vršovců vylákal přemyslovského knížete Jaromíra. O zajetí, mučení a osvobození Jaromíra pojednává i Kosmova kronika.

Po svém zázračném zachránění kníže Jaromír nechal pohanský dub porazit a nad jeho pařezem postavit kapli v zasvěcenou svatému Janu Křtiteli. Prosperující  opatství vydrancovali a vypálili husiti.

Jenže po téměř tisíci letech jako by se pohanský bůh vrátil. Na místní louce pásli někdy v 19. století místní pasáčci koně a najednou se spustila obrovská bouře a shora z kopce se valily ohnivé sudy, rozmětaly rozdělaný oheň a vyděsily místní na desítky let. 

Už jste viděli video Temelín: Pohled do otevřeného reaktoru? Můžete jej nalézt ZDE.

Publikováno: 3. 8. 2018 09:15 Nahlásit obsah